Digimon Adventure tri.

Twitter公式 facebook公式
Digimon Adventure tri.

STAFF

Production
Katsuhiro Takagi
Planning
Kozo Morishita
Original concept
Akiyoshi Hongo
Director
Keitaro Motonaga
Series structure
Yuko Kakihara
Character design
Atsuya Uki
Animation character design
Masanori Shino
Animation director
Koji Ito
Chief animation director

Toshiyuki Komaru
Haruhito Takada
Main Animator

Hisashi Eguchi
Katsumi Matsuda
Prop design
Koichi Iwahata
Color design
Sachiko Urushido
Art director
Shinji Nagaoka
Director of Photography
Fumito Nanba
Film Editor
Takashi Sakurai
Music
Go Sakabe
Music producer
Shintaro Matsui
Sound director
Yasunori Ebina
Animation producer

Takashi Sakurai
Kiyoshi Yamamoto
Chief producer

Atsushi Suzuki
Iriya Azuma
Producer
Shuhei Arai
Makiko Murakami
Toru Nishida
Kohei Motokawa
Animation production in
cooperation with
Typoon Gaphics
Production in
Cooperation with
Toei Company
Produced by
Toei Animation
TOP